Image alt text

Upregnite moždane vijuge, pročitajte pravila nagradnog natječaja i osvojite super igru!

27.03.2019.
Piše: Hoću knjigu

Facebook pravila nagradnog natječaja BrainBox : Moja prva matematika

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač nagradnog natječaja i voditelj obrade zbirke podataka je Hoću knjigu d.o.o., Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB 97838993800. U ime Hoću knjigu d.o.o. službenik za zaštitu podataka je Jurica Čubrić (jurica.cubric@hocuknjigu.hr; 01/7707-029)

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnom natječaju pod nazivom "Pametno do nagrade" (dalje u tekstu: nagradni natječaj, u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača. Nagradni natječaj počinje 27.3.2019. u 10 sati i traje do 27.3.2019. u 14 sati.
Natječaj se provodi jedino i isključivo na službenoj Facebook stranici Priređivača @hocuknjigu.hr (www.facebook.com/hocuknjigu.hr)
Facebook ne sponzorira, ne administrira, ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, odnosno, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na njenom području i korisnici su Facebooka.
U natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici tvrtke Priređivača kao ni članovi njihove bliže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).
Svaka osoba može sudjelovati u natječaju samo jednom. Broj lajkova na komentar nije uvjet za osvajanje nagrade.

Članak 4.

NAGRADNI FOND
Nagradni fond sastoji se od 1x društvena igra Brainbox: Moja prva matematika.
Više o proizvodu možete pročitati na: www.hocuknjigu.hr/proizvodi/igracke/drustvene-igre/ostalo/drustvena-igra-brainbox-moja-prva-matematika

Članak 5.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA I ODABIR DOBITNIKA Od natjecatelja se traže znanje i brzina. Tijekom dana, na zidu službene Facebook stranice Priređivača @hocuknjigu.hr (www.facebook.com/hocuknjigu.hr) objavit će se tri nagradna pitanja/mozgalice. Na svakom sudioniku natječaja je da prati objave i u što kraćem roku ponudi točan odgovor na svako pitanje. Pobjednik se bira sukladno vremenskom zbroju svih odgovora na sva tri pitanja. Naprimjer, Ivan Horvat je na prvo pitanje točno odgovorio u roku od 0:15 sekundi od postavljanja objave, na drugo 0:25 sekundi, a na treće 0:45. Njegov vremenski zbroj postanja točnih odgovora na sva pitanja iznosi 1:25 minuta. Dok je, s druge strane, Ana Marić točan odgovor na prvo pitanje ponudila za 0:10 sekundi, na drugo za 0:20 sekundi, a na posljednje za 1:50 sekundi, od objave nagradnog pitanja. Njezin vremenski zbroj je 2:20 minute te, u usporedbi s Ivanom, ima slabiji rezultat naspram kojeg Ivan osvaja nagradu. Odabir dobitnika nagrade obavit će se isti dan po završetku natječaja. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz ovih Pravila. Nagradit će se natjecatelj/ica koja je na sva pitanja ponudila najbrži i točan odgovor.

Članak 6. 

ROK ZA PODIZANJE I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA Nagradu dobitnik može preuzeti u roku 10 dana od dana objave dobitnika te primitka pisane obavijesti o dobitku u poslovnici Hoću knjigu Megastore, Bogovićeva 7, Zagreb. Ako dobitnik nagrade, u roku iz prethodnog Stavka, ne preuzme nagradu, bit će pismenim putem ponovno obaviješten te će svoju nagradu moći preuzeti u naknadnom roku. Iznimno, nagrada se može poslati poštom. Dobitnik će biti kontaktiran od strane Priređivača nagradnog natječaja, a prilikom preuzimanja nagrade mora se identificirati osobnim dokumentom. Nagrada BrainBox igra: Moja prva matematika je neprenosiva i odnosi se isključivo na osobu dobitnika. Ako dobitnik nagrade izjavi da nije u mogućnosti ili ne želi preuzeti dobivenu nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradnog natječaja, birat će se novi dobitnik sve dok se ne odabere dobitnik koji je u mogućnosti preuzeti nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradnog natječaja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi roditelji (ili skrbnici) prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ovog nagradnog natječaja. Priređivač ne snosi troškove dostave izvan granica Republike Hrvatske.

Članak 7. 

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA ILI DISKVALIFIKACIJE SUDIONIKA Organizator zadržava pravo promjene Pravila u bilo kojem trenutku trajanja natječaja.
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji Priređivač niti nije mogao utjecati, koji se nisu mogli spriječiti niti predvidjeti.
Priređivač zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja i/ili brisanja komentara ispod Facebook objave natječaja:
- ako se u komentaru psuje, vrijeđa, kleveće, ako je sadržaj diskriminirajući po bilo kojoj osnovi,
- ako se objavljuje bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s nagradnim natječajem i Pravilima;
- ako natjecatelj ostavi više od jednog komentara/odgovora sa svojim imenom/profilom;
- ako se utvrdi da se korisnik služi s više lažnih profila s ciljem objave čim većeg broja komentara;
- ako dobitnik pošalje lažne/netočne osobne podatke Priređivaču;
- ako je dobitnik u proteklih 12 mjeseci osvojio nagrade u sličnim nagradnim natječajima organiziranim od istog Priređivača, odnosno Hoću knjigu.

Članak 8. 

OBJAVA REZULTATA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Rezultati dobitnika nagradnog natječaja bit će objavljeni na službenoj Facebook stranici Priređivača nagradnog natječaja www.facebook.com/hocuknjigu.hr najkasnije jedan (1) dan nakon isteka trajanja natječaja, odnosno najkasnije u četvrtak 28.3.2019. Nakon objave, dobitnik se treba javiti u inbox administratoru Facebook stranice s osobnim podacima radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Osobni podaci (osim imena i prezimena ako se nalaze u nazivu Facebook profila kojim se dobitnik služio prilikom sudjelovanja u natječaju) bit će zaštićeni i vidljivi samo Priređivaču ovog natječaja što svaki natjecatelj razumije i potvrđuje svojim sudjelovanjem, kao što je suglasan sa svim navedenim u Pravilima. Osobni podaci koriste se isključivo u svrhu ispunjenja obveze Priređivača, odnosno dostavljanja nagrade.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Priređivaču kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka (Data Controller) da osobne podatke iz čl. 3. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke Priređivač čuvati 3 mjeseca od dana završetka nagradnom natječaju nakon čega će ti podaci biti uništeni te na isto sudionici pristaju u cijelosti. Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradnog natječaja pa do uništavanja istih, koriste od strane Priređivača isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti priređivača. Sudionici ovog nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Priređivača o svojim pravima i to:
- pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću Priređivaču na bilo koji od dostupnih kontakata Priređivača, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena;
- pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja;
- pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu        osobnih podataka;
- pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga;
- pravo dobiti od Priređivača kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.
Priređivač kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka rukovat će podacima sudionika prema standardima koje propisuje Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka. Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl. 3. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju. Priređivač jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.

Članak 9.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA Sudionici nagradnog natječaja bit će upoznati s pravilima nagradnog natječaja putem objave na službenoj Facebook stranici Priređivača nagradnog natječaja www.facebook.com/hocuknjigu.hr te na njegovoj službenoj internet stranici www.hocuknjigu.hr Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju obaveze iz Pravila nagradnog natječaja.

Članak 10. 

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE Priređivač nije odgovoran ako dobitnik nije primio nagradu jer je prilikom kontakta poslao netočne podatke ili nije došao preuzeti nagradu prema dogovoru.
Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 4. Ovih Pravila. Priređivač nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 11. 

RJEŠAVANJE SPORA U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Hoću knjigu d.o.o. Zagreb, 26.3.2019.

NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Nastavkom surfanja i kupovinom neophodni se kolačići smatraju prihvaćenima. Funckionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.

KOLAČIĆI ZA STATISTIKU I ANALITIKU

Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

MARKETINŠKI KOLAČIĆI

Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

www.hocuknjigu.hr koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo, funkcionalnost stranice te Vas informirao o odličnim ponudama.
Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje