Image alt text

Čudesnu zvijer opiši i u London zbriši

08.11.2018.

Upoznajte se s pravilima našeg velikog nagradnog natječaja u kojem vas očekuju vrijedne nagrade!

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.
 
PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
 
Priređivač nagradnog natječaja i voditelj obrade zbirke podataka je Hoću knjigu d.o.o., Savska cesta 32, 10000 Zagreb, OIB 97838993800. U ime Hoću knjigu d.o.o. službenik za zaštitu podataka je Jurica Čubrić (jurica.cubric@hocuknjigu.hr; 01/7707-029)
 
Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
 
Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnom natječaju pod nazivom "Čudesnu zvijer opiši i u London zbriši" (dalje u tekstu: nagradni natječaj, u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača. Nagradni natječaj počinje 10.11.2018. i traje do 25.11.2018.
 
Članak 3.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU
 
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani – fizičke osobe, osim zaposlenika tvrtke Priređivača, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).
 
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi sudionici koji u bilo kojoj prodavaonici Hoću knjigu d.o.o. ili putem internetskog dućana www.hocuknjigu.hr ostvare kupovinu u minimalnom iznosu od 150,00 kn na jednom računu te ispune kupon koji mogu zatražiti na blagajni koji sadržava broj računa, ime i prezime, email, kontakt telefon i vlastoručni potpis, kao i predviđeni dio za odgovor na pitanje „Napiši naziv svoje imaginarne čudesne zvijeri te navedi njenu magičnu moć” te ga ubace u za to predviđenu kutiju.
 
Na primjer: Zvjeromirka; širi mir u svijetu zvijeri ultrasoničnim valovima; 123-45679991 Ivan Horvat, ivanhorvat@gmail.com; 099/123-4567
 
Za svakih potrošenih 150,00 kn sudionici mogu ispuniti jedan kupon. Na primjer: za ukupan račun od 304,00 kn, sudionik će dobiti samo jedan kupon. Kupac s nekoliko pojedinačnih računa s minimalnim iznosom od 150,00 kn ima pravo na onoliko kupona koliko ima pojedinačnih računa te si njihovim ispunjavanjem može povećati šansu za nagradu. Međutim, jedan dobitnik može osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

AnchorPrijava se smatra pravovaljanom ako su ispunjeni svi traženi podaci te ako se navedeni broj računa slaže s propisanim pravilima, što će se provjeriti u centralnom računalnom sustavu Priređivača. Svaki sudionik nagradnog natječaja može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem kupona, ali s različitim brojem računa. U slučaju da kupon s istim brojem bude ispunjen nekoliko puta od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

 

Sve neispravne ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz izvlačenja.

 

Članak 4.

NAGRADNI FOND

 

Nagradni fond uključuje:

 

Anchor


NagradaBroj nagradaJedinična vrijednost nagrade u knUkupna vrijednost nagrada (PDV uključen)
1Nagradno putovanje u London i Warner Bros studio za dvije osobe u razdoblju od 14.-17. prosinca18.360,00 kn8.360,00 kn

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 8.360,00 kn (PDV uključen)

 

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik, osobno ili na dokaziv način (putem preporučene pošiljke).

 

Članak 5.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA I IZVLAČENJE DOBITNIKA

 

Sve ispravno popunjene prijave s imenom, prezimenom, adresom i brojem računa zaprimljene putem kupona ulaze u zajedničku kutiju koja će sadržavati kupone iz svih poslovnica.

 

Odabir dobitnika nagrade obavit će se tjedan dana po završetku natječaja u sjedištu Hoću knjigu u Zagrebu od strane žirija sastavljenih od članova marketinškog tima. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila. Nagradit će se najkreativniji odgovor prema odabiru žirija.

Prva nagrada "Nagradno putovanje u London i Warner Bros studio za dvije osobe u razdoblju od 14. do 17. prosinca 2018." je neprenosiva i odnosi se isključivo na osobu dobitnika. Ako izvučeni dobitnik prve nagrade izjavi da nije u mogućnosti iskoristiti dobivenu prvu nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradnog natječaja, birat će se novi dobitnik sve dok se ne izvuče dobitnik koji je u mogućnosti iskoristiti nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradnog natječaja.

 

Članak 6.

ROK ZA PODIZANJE I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

 

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku 10 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku u poslovnici Hoću knjigu Megastore, Bogovićeva 7, Zagreb.


Dobitnici nagrade koji u roku iz prethodnog stavka ne preuzmu nagradu, bit će pismenim putem ponovno obaviješteni i mogu svoju nagradu preuzeti u naknadnom roku.


Iznimno, nagrada se može poslati poštom.


Dobitnici će biti kontaktirani od strane Priređivača nagradnog natječaja, a prilikom preuzimanja nagrade moraju se identificirati osobnim dokumentom.


Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi roditelji (ili skrbnici) prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ovog nagradnog natječaja.


Priređivač ne snosi troškove dostave izvan granica RH.

 

Članak 7.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji Priređivač niti nije mogao utjecati, koji se nisu mogli spriječiti niti predvidjeti.

 

Članak 8.

OBJAVA REZULTATA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Rezultati dobitnika nagradnog natječaja bit će objavljeni na Internet stranici priređivača nagradnog natječaja www.hocuknjigu.hr u roku osam (8) dana od dana izvlačenja.


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i inicijal njegovog prezimena. Dobitnik će biti kontaktirat direktno od strane voditeljice marketinga prema podacima koje je naveo u prijavi putem kupona.


Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Priređivaču kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka (Data Controller) da osobne podatke iz čl. 3. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja.


Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke Priređivač čuvati 3 mjeseca od dana završetka nagradnom natječaju nakon čega će ti podaci biti uništeni te na isto sudionici pristaju u cijelosti.


Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradnog natječaja pa do uništavanja istih, koriste od strane Priređivača isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti priređivača.


Sudionici ovog nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Priređivača o svojim pravima i to:

 

-pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću Priređivaču na bilo koji od dostupnih kontakata Priređivača, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena

- pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja

- pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka

- pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga

- pravo dobiti od Priređivača kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci

 sudionika te pristup tim podacima.


Priređivač kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka rukovat će podacima sudionika prema standardima koje propisuje Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.


Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl.3. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju.


Priređivač jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.

 

Članak 9.

 

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Sudionici nagradnog natječaja bit će upoznati s pravilima nagradnog natječaja putem objave na Internet stranici Priređivača nagradnog natječaja www.hocuknjigu.hr

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju obaveze iz pravila nagradnog natječaja.

 

Članak 10.

 

POGREŠNE  I NEREGULARNE PRIJAVE

 

Pogrešni i nepotpuno ispunjeni kuponi nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Hoću knjigu d.o.o.

Zagreb, 8.11.2018.

NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Nastavkom surfanja i kupovinom neophodni se kolačići smatraju prihvaćenima. Funckionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.

KOLAČIĆI ZA STATISTIKU I ANALITIKU

Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

MARKETINŠKI KOLAČIĆI

Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

www.hocuknjigu.hr koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo, funkcionalnost stranice te Vas informirao o odličnim ponudama.
Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje