Opći uvjeti i pravila kupnje ''Book box'' paketa

Definicije pojmova:
 
Prodavatelj:
 
Hoću knjigu d.o.o.
Banjavčićeva ulica 22
10 000 Zagreb
 
Adresa elektroničke pošte:
info@hocuknjigu.hr
 
Kupac
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja izvrši narudžbu Hoću knjigu ''Book box'' paketa bilo putem internet stranice Prodavatelja www.hocuknjigu.hr ili neposredno u prodavaonicama/knjižarama Prodavatelja.
 
Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja narudžbe. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju paketa.
 
Hoću knjigu ''Book box'' paket
 
Hoću knjigu Book box pretplatni je paket u kojem kupci  koji su se pretplatili za određeni vremenski period dobivaju najnoviju knjigu iz odabranog žanra (ljubavni, sf/fantasy te triler/krimi), kao i popratne artikle koji imaju veze s odabranim naslovom, tematikom ili naslovnicom odabrane knjige.
 
Book box je dostupan svaka dva mjeseca.
 
 
Svaki kupac Book box paketa izvršenjem narudžbe potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i pravilima kupnje te da ih u cijelosti bezuvjetno prihvaća.
 
 
Opće odredbe
 
Ovi Opći uvjeti i pravila propisuju uvjete i pravila za kupce koji putem internet stranice Prodavatelja korištenjem usluge internet trgovine Prodavatelja i/ili neposredno u prodavaonicama/knjižarama Prodavatelja naručuju Hoću knjigu ''Book box'' paket- kao pojedinačni/jednokratni paket i/ili kupnjom pretplate na Hoću knjigu ''Book box'' paketa za 6 ili 12 mjeseci.
 
Online kupovinom ''Book box'' paketa – jednokratno i/ili pretplatom, kupac iskazuje da se slaže s Općim uvjetima poslovanja i korištenja internet stranice www.hoćuknjigu.hr te pristaje na korištenje te Internetske stranice Prodavatelja i internet kupovine u skladu s tim uvjetima. Opći uvjeti poslovanja i korištenja internet stranice Prodavatelja dostupni su svim korisnicima na internet stranici Prodavatelja www.hocuknjigu.hr.
 
Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i svakog kupca, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik/kupac osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik/kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Korisnika do kojih može doći, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati, za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.
 
Prodavatelj jasno poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od kupnje putem internet trgovine na stranicama Prodavatelja.
 
Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica.
 
Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta i pravila kupnje Hoću knjigu ''Book box ''paketa. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike/kupce da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u ovim Općim uvjetima i pravilima, a kako bi ostali informirani o takvim mogućim izmjenama. Nastavkon izvršenja narudžbe ''Book box'' paketa u bilo kojem obliku-jednokratno i/ili pretplatom, i nakon objave na internetskim stranicama  novih izmjenjenih Općih uvjeta i pravila, podrazumijeva se da Korisnik/kupac prihvaća sve izmjene.
 
 
Uvjeti za narudžbu/kupovinu ''Book box'' paketa putem internet trgovine Prodavatelja
 
Uvjet za internet kupovinu jest stranice je uspješna registracija Kupca na internet stranici Prodavatelja www.hocuknjigu.hr. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat Općih uvjeta korištenja internet trgovine kao i prihvat ovih Općih uvjeta i pravila, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga internet trgovine.
 
Kupac će biti pozvan da pogleda i prihvati sadržaj Izjave o povjerljivosti.
 
Cijene
 
Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u Kunama (Kn) te uključuju PDV.
 
Prodavatelj pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja načinima kako je to navedeno u Općim uvjetima i pod gore time određenim uvjetima.
 
Cijena pojedinačnog/jednokratnog Book box paketa  iznosi 249,00 kuna i obuhvaća 1(jedan) paket koji sadrži:
- knjigu
- popratne artikle (3-5 poklona u kutiji)
 
te je u cijenu paketa uračunato pakiranje paketa i dostava na kućnu adresu koju kupac navede u narudžbenici.
 
Cijene pretplate za Hoću knjigu ''Book box' pakete iznose:
- 724,00 kune za pretplatu od 6 mjeseci, što uključuje 3 Book box paketa
- 1399,00 kuna za pretplatu od 12 mjeseci, što uključuje 6 Book Box paketa.
 
Gore navedene cijene paketa se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske dakle u slučaju narudžbe i dostave na područuju Republike Hrvatske. U slučaju narudžbe za dostavu izvan granica Republike Hrvatske cijena ''Book box'' paketa zbog unaprijed nepoznatih troškova dostave bit će određena naknadno, pa se prije narudžbe u inozemstvo predlaže kupcima kontaktirati prodavatelja na info@hocuknjigu.hr radi točne procjene troška paketa s dostavom.
 
Svi Book box paketi u slučaju pretplate uključuju sadržajno sve što uključuje i pojedinačni book box paket koji se naručuje jednokratno te su u cijene pretplate također uključeni pakiranje paketa i dostava na kućnu adresu koju kupac navede u narudžbenici.
 
Svaki paket sadržajno čini najnovija knjiga iz odabranog žanra (ljubavni, sf/fantasy i triler/krimi) koja je tek stigla u knjižare prodavatelja (ili još nije ni dostupna za ostale kupce) te poklonima koji su tematski vezani sa samom temom knjige, kao i pismo Tatjane Barat, mlade autorice koja pojašnjava zašto je baš ta knjiga odabrana unutar Book boxa toga mjeseca.
 
Artikle za ''Book box'' pakete pomno biraju djelatnici prodavatelja kako bi kupci dobili najnovije i najpopularnije naslove odabranih žanrova, a koji će točno artikli biti odabrani ovisi o samoj knjizi, njenoj naslovnici i naslovu te tematici.
 
 
Narudžba i dostava
 
Sve narudžbe Hoću knjigu ''Book box'' paketa bilo putem online trgovine Prodavatelja bilo neposredno dolaskom u prodavaonicu Prodavatelj, moraju se izvršiti do i zaključno sa 10. danom u tekućem mjesecu. Nakon 10. dana u tekućem mjesecu Prodavatelj može zaprimiti narudžbe samo za sljedeći nadolazeći paket.
 
Hoću knjigu ''Book box'' paketi dostupni su kupcima svaka 2 mjeseca, odnosno prodaju se na dvomjesečnoj bazi počevši od rujna 2019. godine.
 
Proces naručivanja ''Book box'' paketa putem internet trgovine Prodavatelja je opisan ovdje: https://www.hocuknjigu.hr/nase-price/blog-posts/hocu-knjigu-book-box-sve-sto-ste-htjeli-znati
 
Naručivanje ''Book box'' paketa je moguće i neposredno u bilo kojoj prodavaonici/knjižari Prodavatelja osobnim dolaskom kupca u trgovinu, ispunjavanjem obrasca narudžbenice i iznošenjem podataka za dostavu paketa. Odmah prilikom predaje narudžbe kupac je dužan platiti cijenu paketa i/ili odabrane pretplate u cijelosti.
 
Do i zaključno s 10. danom u tekućem mjesecu za koji je određeno da je moguće kupiti ''Book box'' kupci moraju izvršiti narudžbe, od 11.-20. dana u tekućem mjesecu se izvršene narudžbe paketa pakiraju i pripremaju za otpremu dok se od 21.-30. dana u tekućem mjesecu dostavljaju paketi kupcima na adrese navedene prilikom narudžbe.
 
 
Prodavatelj će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u navedenom roku isporuku naručenog paketa, međutim Prodavatelj otklanja odgovornost za slučaj da paketi ne budu dostavljeni u navedenom vremenskom okviru zbog izvanrednih situacija na strani otpremnika o kojima Prodavatelj nije imao niti je mogao imati saznanja. U takvim izvanrednim situacijama Prodavatelj jamči da će poduzeti sve mjere kako bi dostava paketa bila izvršena kupcima u najkraćem roku.
 
U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno,  kupljeni proizvod može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.
 
Prihvatom ovih Općih uvjeta, Kupac prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve neugodnosti ili štetu, zbog predaje naručenih proizvoda osobi iz prethodnog stavka ukoliko je dostava bila u skladu sa prethodnom odredbom.
 
U slučaju da kupac ili ovlaštena treća osoba ne preuzme paket na adresi koju je kupac naveo prilikom narudžbe ''Book box'' paketa, trošak ponovnog slanja paketa nakon neuspješnih pokušanih dostava u okviru procedure kurirske službe, snositi će kupac.
 
Trajanje ugovora
 
Potvrdom narudžbe kupca i plaćanjem određene cijene izravno u prodavaonici/knjižari prodavatelja odnosno autorizacijom kartice plaćanja putem Wspay sustava u slučaju internet kupovine, smatra da da je izvršena kupovina ''Book box'' paketa i da je sklopljen Ugovor o kupoprodaji.
 
Kupnja ''Book box'' paketa pouzećem nije moguća.
 
Ugovor koji kupac sklapa sa prodavateljem za kupoprodaju ''Book box'' paketa je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga bilo za jedan paket ili uz pretplatu, koji je konzumiran isporukom paketa od strane prodavatelja/odnosno isporukom prvog paketa u slučaju kupnje pretplate te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između prodavatelja i kupca.
 
U slučaju kupnje ''Book box'' paketa, bilo jednokratno bilo uz pretplatu, neposredno u prodavaonicama/knjižarama prodavatelja, kupac nema pravo na jednostrani raskid tog kupoprodajnog ugovor i na povrat kupljenog paketa te povrat plaćene cijene. Kupac eventualno može iskoristiti pravo na određeni mjesec ''preskoči'' i ne ostvari pravo na pretplatni ''book box'' paket već to  pravo na paket ostvari u sljedećem mogućem razdoblju. Ukoliko kupac želi iskoristiti to pravo potrebno je o tome informirati prodavatelja na info@hocuknjigu.hr radi promjene datuma dostave paketa.
 
Iako će knjiga u ''Book box'' paketu biti uvijek najnovijeg naslova ili čak naslov koji još nije u prodaji, ukoliko bi kupac knjigu dobivenu u ''Book box'' paketu već imao kupljenu, kupac je ovlašten u roku od 30 dana od primitka ''Book box'' paketa dobivenu knjigu u paketu zamijeniti za drugu knjigu u svim knjižarama prodavatelja uz predočenje izvornog računa. Ukoliko cijena knjige za koju Kupac mijenja knjigu dobivenu u ''Book box'' paketu premašuje cijenu knjige iz paketa, kupac je dužan doplatiti razliku kupoprodajne cijene. Ukoliko cijena knjige za koju Kupac mijenja knjigu dobivenu u ''Book box'' paketu je niža od cijene knjige iz paketa, prodavatelj nije obvezan vratiti kupcu iznos razlike u cijeni.
 
 
Pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju internet kupovine paketa
 
U slučaju da je jednokratni/pojedinačni ''Book box'' paket, naručen/kupljen putem internet trgovine prodavatelja, kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma primitka tog paketa u posjed.
 
U slučaju da je ''Book box'' paket naručen uz pretplatu na 6 ili 12 mjeseci, naručen/kupljen putem internet trgovine prodavatelja, kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma primitka u posjed prvog paketa koji po ugovoru bude dostavljen.
 
U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, kupac je dužan bez odgađanja vratiti paket prodavatelju kako je navedeno u nastavku.
 
Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor za ''Book box'' , poslane Prodavatelju na adresu e-mail: info@hocuknjigu.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom ''Book boxu'' i datumu primitka istoga, te primjerak računa uz priloženi ispravno ispunjeni obrazac o povratu proizvoda.
 
Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Paket, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu prodavatelja zaprimi ''Book box'' paket sa svim originalnim artiklima koji su u paketu dostavljeni kupcu te svi artikli u paketu moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj pojedinačnoj ambalaži artikla kao i ambalaži paketa uz priloženu presliku računa .
 
Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
 
Kupac prethodno narudžbi proizvoda jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.  
 
Proizvode za koje je kupac jednostrano otkazao ugovor je potrebno je dostaviti na adresu: Hoću knjigu d.o.o., poslovnica Megastore, Bogovićeva 7, 10 000 Zagreb.
 
U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa cijene izvršit će se kupcu nakon što roba u stanju koje se zahtjeva prema prethodnim stavcima, bude uredno dostavljena Prodavatelju. Povrat robe se mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je kupac izjavio prodavatelju da želi jednostrani raskid ugovora.
 
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Prodavatelju na info mail adresu info@hocuknjigu.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.
 
Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.
 
Slijedom toga, prodavatelj poručuje svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:   
 
- da slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga se preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prodavatelja.   
 
- ako je ambalaža paketa oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da paket vrati prodavatelju. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE PAKETA DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PAKETA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PAKET S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM    
 
- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
 
- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. pažljivo pregledajte knjigu i sl.), ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
  
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.
 
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
 
Prodavatelj u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava, ako su ispunjeni svi uvjeti povrata paketa, kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.
 
Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:  Zakon o zaštiti potrošača.
 
 
Sve dostave knjižarskog lanca Hoću knjigu vrši kurirska služba GLS.
 
Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
 
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor prodavatelju.
 
Prodavatelj omogućuje kupcu podnošenje pisanog prigovora putem maila info@hocuknjigu.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru je kupac dužan navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Prodavatelj će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će uslijediti u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.
Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova(Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr
 
Načini plaćanja
 
Kupnja ''Bok box'' paketa je putem online trgovine moguća kartice Diners, American, Maestro, MasterCard, Visa karticama dok je u prodavaonicama/knjižarama prodavatelja moguće i gotovinsko plaćanje.
 
Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj online narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene odabranog ''Book box'' paketa, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.
 
Ako Platitelj nije osoba koja prima proizvod, prodavatelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta i suglasnosti za plaćanje naručene robe i ovim uvjetima.
 
''Book box'' kao poklon
 
Hoću knjigu ''Book box'' paket se može pokloniti i trećima na način da se samo u podacima za dostavu navedu podaci osobe kojoj dostavu treba izvršiti.
 
Kupci mogu odmah po narudžbi paketa poslati prodavatelju na e-mail: info@hocuknjigu.hr poslati i personaliziranu poruku koju žele da se doda u naručeni 'Book box'' paket kao poklona. Te personalizirane poruke kupci moraju dostaviti na navedeni mail bez odgađanja odmah po narudžbi, kako bi se ispoštovala procedura pakiranja i otpreme. Ukoliko personalizirana poruka bude dostavljena na navedeni mail nakon što paket već bude u postupku pakiranja, prodavatelj ne jamči da će ista stići biti unesena u sadržaj paketa i za to prodavatelj ne snosi niti kakvu odgovornost.
 
Izjava o povjerljivosti
 
Ova izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja prodavatelja. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici www.hocuknjigu.hr i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka prodavatelja.
 
Hoću knjigu d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice hocuknjigu.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.
 
Upućuju se kupci Internet stranice hocuknjigu.hr odnosno korisnici koji primaju administrativne poruke i newslettere (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Hoću knjigu d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.
 
Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@hocuknjigu.hr.
 
Upućuju se Korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice hocuknjigu.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe hocuknjigu.hr internetske stranice.
 
Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu hocuknjigu.hr
 
Ovu Izjavu o povjerljivosti, Hoću knjigu d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na hocuknjigu.hr Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici  hocuknjigu.hr
 
Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.
 
Hoću knjigu d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na hocuknjigu.hr Internet stranicu. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na hocuknjigu.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Hoću knjigu d.o.o. će od  Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.
 
Pružatelj usluga distribucije robe koji je sa Hoću knjigu d.o.o. u trajnom ugovornom odnosu, također može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe od strane Korisnika, a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje. 
 
Svi osobni podaci obrađeni na Internet stranici hocuknjigu.hr automatski se brišu šest mjeseci nakon što Korisnik prestane biti registrirani kupac Internet stranice hocuknjigu.hr
 
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Hoću knjigu d.o.o. odvija sigurnim protokolom.
 
Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.
 
Hoću knjigu d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. Elektronička potvrda o prihvatu ovih Općih uvjeta i pravila odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je Krajnji korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Krajnjeg korisnika. 
 
Osobne podatke će Hoću knjigu d.o.o. koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka. Hoću knjigu d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika sa:
 
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte 
 
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Korisnik podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio putem hocuknjigu.hr Internet stranice, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa. 
 
Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Hoću knjigu d.o.o.
 
Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka i slanjem e-mail poruke na info@hocuknjigu.hr. U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti. 
 
Kao preduvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici hocuknjigu.hr, Hoću knjigu d.o.o. traži privolu Korisnika za slanje administrativnih poruka i newslettera. Ukoliko Korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera slanjem e-mail poruke na info@hocuknjigu.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci. 
 
Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici hocuknjigu.hr, Hoću knjigu d.o.o. traži privolu Korisnika da dozvoljava aktivaciju procesa u kojem će njegovi osobni podaci (adresa, broj kartice) prilikom plaćanja kreditnim ili debitnim karticama biti pohranjeni kod WSPay – Web studio  d.o.o., Ćićarijska 10, 51 000 Rijeka, pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Hoću knjigu d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. 
 
Podaci pohranjeni kod WSPay – Web studio  d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.
 
Hoću knjigu d.o.o. obavještava kupca vezano uz gornju privolu da WSPay – Web studio d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Korisnik i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Hoću knjigu d.o.o. stoga upozorava Korisnika da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.
 
Zaštitu podataka Hoću knjigu d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Hoću knjigu d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice hocuknjigu.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
 
Hoću knjigu d.o.o.  preporuča Korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice hocuknjigu.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).
 
Hoću knjigu d.o.o. obavještava Krajnje korisnike da se prilikom registracije novog Korisnika na Internet stranicu hocuknjigu.hr od novog Korisnika traži upis e-mail adrese, korisničko ime koje želi koristiti i željena lozinka. Tom prilikom Hoću knjigu d.o.o. dostavlja e-mail poruku o novoj registraciji na e-mail s kojeg je prijava pristigla, kako bi Korisnik aktivirao svoj profil stiskanjem linka u pristigloj e-mail poruci. Uz registraciju postoji i mogućnost jednostavne prijave za primanje hocuknjigu.hr newslettera unosom e-mail adrese na koju se želi primati newsletter. Međutim, vrlo se često događa da već prijavljeni Korisnici prijavljuju svoje prijatelje, rođake, poznanike dostavljajući njihovu e-mail adresu (nekad čak i druge osobne podatke)  bez da su o tome prethodno obavijestili Hoću knjigu d.o.o. odnosno budućeg registriranog korisnika, i to zato što su zadovoljni uslugom hocuknjigu.hr ili ih prijavljuju, primjerice, na nagradnu igru. Hoću knjigu d.o.o. takve osobne podatke ne koristi niti obrađuje ako se taj osobni podatak ne povezuje s osobnim podatkom registriranog Korisnika. Hoću knjigu d.o.o. zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke. Slijedom navedenog, ako primite obavijest o kojoj smo prethodno govorili ili newsletter bez da ste se registrirali na hocuknjigu.hr Internet stranici, imate mogućnost odjaviti se s Internet stranice hocuknjigu.hr ili se odjaviti sa liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na info@hocuknjigu.hr radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugog postupanja.
 
Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti hocuknjigu.hr Internetsku stranicu. Hoću knjigu d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.
 
Voditelj obrade zbirke podataka je HOĆU KNJIGU d.o.o., Banjavčićeva ul. 22, 10000 Zagreb, OIB 97838993800.
Kontakti:
email: jurica.cubric@hocuknjigu.hr

 
                                                                                                                                                             Hoću knjigu d.o.o.
                                                                                                         

Molimo Vas da u nastavku izaberete razinu kolačića koju želite prihvatiti.
Klikom na "DA" prihvaćam kolačiće koji dozvoljavaju da Hoću Knjigu d.o.o. personalizira svoju web stranicu prema mojim interesima i potrebama i tako poboljšava moje iskustvo na web stranici, te prihvaćam da Hoću knjigu d.o.o. koristi automatizirano donošenje odluka, a što uključuje izradu profila u skladu s člankom 22. stavkom 2. i 3.Opće Uredbe o zaštiti podataka. U slučaju kada ne prihvatite sve kolačiće koristit ćemo samo „Osnovne kolačiće“, koji podržavaju rad web stranice, a koji ne prate Vaše aktivnosti. Više informacija i postavke.

Da li prihvaćate sve kolačiće?